Til læreren om #kokkesprell

 

Nå kan du som underviser i mat og helse i barne- og ungdomsskolen la elevene være med på en spennende oppskriftskonkurranse, der de unges smak blir tatt på alvor. Med sjømat i hovedrollen og vekt på kreativitet, skaperevne og matglede, får elevene utforske råvarene og finne klassens sjømatfavoritt.  

Målet med konkurransen er å gi barn og unge gode erfaringer og opplevelser med sjømat, og å ta de unges smakspreferanser på alvor. Elevene får mulighet til å eksperimentere med råvarene, og sette sammen retter slik de selv liker det. Når barn og unge får gjøre selvstendige valg, får de ofte en preferanse for det som velges. Det finnes utallige variasjonsmuligheter, og sjømat passer til mange anledninger. Vi er spente på å se hva elevene legger vekt på når de får velge helt selv. De gode oppskriftene deles, og slik kan de også inspirere andre barn og unge til å prøve sjømatfavorittene.  

For å gi rom for innkjøp av de ekstra gode råvarene, tilbyr vi alle deltakende klasser en råvarestøtte på inntil 150 kroner per gruppe på minimum 4 elever. Støtten gjelder innkjøp av fiskefilet eller andre sjømatråvarer. Dette tilbudet kommer i tillegg til den ordinære råvarestøtten til innkjøp av sjømat til mat og helse-undervisningen. Støtten utbetales etter at bidraget til konkurransen er levert. Grønnsaker og annet tilbehør må dekkes av skolen selv. 

Konkurransen er tilpasset læreplanen

Konkurransen tar utgangspunkt i hovedområdet mat og forbruk og entreprenørskap som skapende prosess, men kan også inneholde elementer fra andre deler av læreplanen. Gjennom en deltakelse i konkurransen vil elevene få en opplevelse av mat og helse-faget som et skapende fag som gir rom for eksperimentering. Arbeidet med oppgaven vil gi erfaringer med samarbeid, og utvikling av sosial kompetanse. Dette er viktige elementer i læreplanen for faget. Videre er dette et opplegg som kan gi elevene trening i alle de grunnleggende ferdighetene. 

Arbeidet med konkurransen vil blant annet dekke følgende kompetansemål i mat og helse:

  • 1.-4. trinn: «Eleven skal kunne undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar»
  • 5.-7. trinn: «Eleven skal kunne utvikle, lage og presentere eit produkt»
  • 8.-10. trinn: «Eleven skal kunne utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt»

Det er også muligheter for å jobbe tverrfaglig med konkurransen, herunder f.eks. valgfag, der mat og helse er relevant for kompetansemålene i faget.  Her kan du lese om lærer Lejla Cirkic fra Tistedal skole sin erfaring med konkurransen

Premie med fokus på sjømat i sosiale sammenkomster

Barn og unge liker mat de har tilberedt selv, og gode opplevelser er enda bedre når de deles. Vi har derfor valgt en premie som setter fokus på sjømat i sosiale sammenkomster. Hovedpremien er en sjømatfest for elever, foreldre og lærere, der Fiskesprell står som arrangør sammen med skolen og elevene. Vi kommer på besøk til skolen, og med oss har vi de herligste råvarer og en dyktig kokk. Klassens sjømatfavoritt står selvfølgelig på menyen! I tillegg vil vinnerklassen få et bidrag på 5000 kroner til klassekassen. 

Muligheten for å bli kåret som vinner er til stede både på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Sjømatfestene vil bli arrangert før sommerferien i samarbeid med skolen. Elever og lærer må delta i forberedelsene, og Fiskesprell dekker alle utgifter.

Klasser som ikke vinner, kan søke råvarestøtte til foreldrearrangement med sjømat. Dere vil også motta et sprelsk partykit fra Fiskesprell, eksklusivt for #kokkesprell-deltakere.

Påmelding

  • Elevene presenterer sin rett på 1-2 A4-sider, med ingredienser og framgangsmåte. Dokumentet lagres som en word-fil og lastes opp på #kokkesprells Dropbox.
  • Bilde lastes opp som en egen fil, og må være i følgende format: .JPG, .BMP eller.PNG og maksimum 10MB.
  • Ved påmelding må både elevenes presentasjon, dokumentasjon og bildet av den ferdige retten lastes opp på #kokkesprells Dropbox.
  • I vurderingen vil det bli lagt vekt på den matfaglige kvaliteten, elevenes presentasjon av retten gjennom oppskrift og bilde, begrunnelse for valg av råvarer, og beskrivelsen av arbeidsprosessen. Helheten og kreativiteten vil bli vurdert.

Fotograf: Ørjan Bertelsen